Cele statutowe

Celem Fundacji jest działanie na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego, a w szczególności tworzenia sprzyjających warunków dla wspierania:

  • Biznesu,
  • Nauki i techniki,
  • Ochrony dziedzictwa przemysłowego i kulturowego,
  • Logistyki
  • Zdrowia i sportu,
  • Kultury i sztuki,
  • Ochrony środowiska

 

Park Cegielnia - Piknik
Porcelana Śląska
Porcelana Śląska
Porcelana Śląska