Rada Programowa

Rada Programowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Fundacji. Do jej zadań należą:

  • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • Nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji,
  • Przyznawanie odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów zgodnych z celami statutowymi,
  • Opiniowanie programów działania Fundacji

Przedstawiciele Rady Programowej Fundacji Giesche:

  • Przewodniczący - Prof. Jacek Szołtysek
  • Członek Rady - Prof. SWPS dr hab. Katarzyna Popiołek
  • Członek Rady - Marianna Durczok
  • Członek Rady - Ewa Niewiadomska

 

Park Cegielnia - Piknik
Porcelana Śląska
Porcelana Śląska
Porcelana Śląska